PČELARSTVO IVO BARTOLIĆ

Ivo Bartolić to właściciel niewielkiej pasieki wędrownej, dla którego priorytetami są przede wszystkim dobrostan pszczół oraz czystość i jakość wytwarzanego przez nie miodu. Odpowiedzialność nie tylko za oferowany produkt, ale także proces wytwórczy oraz przyrodę i środowisko podkreśla marka własna, stworzona i rozwijana przez właściciela - BEE YOURSELF by Ivo.

Pasieka przemieszcza się zgodnie z kalendarzem kwitnienia poszczególnych roślin i dzięki temu pszczoły mają zawsze w najbliższej okolicy pod dostatkiem pożywienia, a odbiorcy szeroki wybór smakowy czystych organicznych miodów.

Tereny na których stacjonuje pasieka Ivo Bartolicia to region żupanii virowiticko-podrawskiej, gdzie nie ma zakładów przemysłowych, a większość krajobrazu stanowią łąki, pola i lasy, objęte programem Natura 2000.