Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.chorwacjashop.pl


Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu chorwacjashop.pl zwanego dalej Serwisem oraz podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Grupa Allegro.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Drava Petar Burulic, ul. Widawska 5/21, 01-494 Warszawa, NIP: 5262703768
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji lub zakupów w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Serwisie zakupu towarów z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z DotPAY, Serwis otrzymuje te dane od Grupy Allegro odnośnie DotPAY za dobrowolną zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sklep celów wskazanych powyżej.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia [więcej informacji - patrz polityka plików “cookies”].
7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
9. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.chorwacjashop.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
13. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email sklep@chorwacjashop.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Drava Petar Burulic, ul. Widawska 5/21, 01-494 Warszawa.