Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU www.chorwacjashop.pl

(stan prawny 01.2023)

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług serwisu chorwacjashop.pl zwanego dalej Serwisem, a także profilów Serwisu w portalach podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Grupa Allegro.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Drava Petar Burulic, ul. Widawska 5/21, 01-494 Warszawa, NIP: 5262703768, REGON 366567039.
 3. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Użytkownika wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Serwis zbiera informacje oraz realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzenie przez Użytkownika informacji w formularzach
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy ”cookies" mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu ( 6 ust. 1 lit. f RODO). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia i uniemożliwić dostęp do wszystkich funkcji Serwisu.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Dane osobowe Użytkownika są zbierane i przetwarzane są w celu:
 8. obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit a, f RODO). Dane przetwarzane w związku z obsługą korespondencji są przetwarzane przez czas kontaktu z Użytkownikiem, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. założenia konta w Serwisie oraz realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienia obowiązków prawnych związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane przetwarzane w związku z założeniem konta oraz realizacją zamówienia są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu reklamacji lub odstąpienia od umowy(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit a, b, f RODO). Dane przetwarzane w związku z wysyłką newslettera są przetwarzane przez czas funkcjonowania usługi wysyłki newslettera. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 12. obsługi profilu w mediach społecznościowych oraz analizy tamtejszyk statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Strony internetowe mediów społecznościowych działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis, a także posiadają własnych administratorów oraz polityki dotyczące prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. archiwalnym, statystycznym oraz analizy danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy.
 14. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, które na zlecenie Sprzedawcy wykonują poszczególne czynności związane funkcjonowaniem Serwisu oraz sprzedażą Produktów.
 15. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji lub zaupów w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Serwisie zakupu towarów z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z DotPAY, Serwis otrzymuje te dane od Grupy Allegro odnośnie DotPAY za dobrowolną zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Serwis celów wskazanych powyżej.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Sprzedawca poinformuje w sposób widoczny i zrozumiały.
 17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis chorwacjashop.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 18. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo dostępu do pozostawionych w Serwisie danych osobowych, a także prawo do ich modyfikacji, usunięcia, ograniczenia prawa do ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania.
 19. Kontakt z Administratorem danych osobowych może odbywać się w szczególności mailowo przez adres email sklep@chorwacjashop.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Drava Petar Burulic, ul. Widawska 5/21, 01-494 Warszawa.